Persoonlijke service tegen een betaalbare prijs

Wij beschikken over een eigen “Fiscaal Adviseur” en zijn in staat om in te spelen in de complexe materie rondom de Inkomstenbelasting (winst- en niet winst), omzetbelasting, belastingrecht en loonbelasting.

Speerpunten: laagdrempelig, accuraat, persoonlijke benadering, advies zonder dat u erom vraagt.

Diensten

 

Startende ondernemers

Het zelfstandig ondernemen geeft een sterk gevoel van vrijheid. “Alle begin is moeilijk”, is het gezegde en dat geldt zeker voor de startende ondernemer. Er moet aan zoveel zaken worden gedacht die niet direct te maken hebben met de meest leuke werkzaamheden binnen uw onderneming.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel, aanmelden bij de belastingdienst en het aanvragen van een omzetbelasting- en eventueel loonbelastingnummer, het inrichten en voeren van de boekhouding en niet in de laatste plaats het voeren van een verstandig financieel beleid.

Naast de betaling van uw crediteuren moet u immers ook nog omzet- loon- inkomsten- en/of vennootschapsbelasting afdragen. U wilt alle fiscale mogelijkheden benutten om deze belastingdruk zoveel mogelijk te beperken en dan wilt ook nog geld overhouden om te leven!

Inzicht in de exploitatie en de geldstromen is dan ook van levensbelang en dat geldt natuurlijk niet alleen voor de startende ondernemer.

Administratiekantoor De Jong heeft veel ervaring met het begeleiden van de startende ondernemer en kan u in al deze zaken dan ook op efficiënte wijze behulpzaam zijn, zodat u bezig kunt blijven met ondernemen.

Ondernemers

Steeds meer blijkt dat er nog veel vraag is naar kleinschalige kantoren die in staat zijn de klant op een persoonlijke wijze te bedienen tegen een redelijk tarief.
Voor de meeste ondernemers is het voeren van de administratie een last. Wij zijn gespecialiseerd in het ontzorgen van de ondernemer zodat die bezig kan zijn met hetgeen waar hij of zij goed in is, namelijk “ondernemen”.

Wij willen u graag ondersteunen, adviseren en begeleiden.
Dit kan zich beperken tot een enkele aangifte per jaar tot het voeren van de volledige financiële- en/of loonadministratie, facturatie, aangiften omzetbelasting, het opstellen van jaarrekeningen, aangiften inkomstenbelasting.  Het opstellen van een ondernemersplan, het maken van een prognose, advisering aan een starter, begeleiding in gesprekken met financiële- en overheidsinstellingen behoren tot het pakket van administratiekantoor de Jong.

In tegenstelling tot de grotere kantoren, kunnen onze klanten: 

  • altijd ongevraagd bij ons binnen lopen
  • ons altijd bellen en/of mailen met hun vragen
  • altijd binnen 24 uur antwoord van ons verwachten
  • van ons ongevraagd advies verwachten
  • door de certificering als NOAB kantoor en Fiscaal Adviseur, zijn onze klanten ervan verzekerd, dat Administratiekantoor de Jong snel en adequaat inspeelt op veranderingen in de fiscale wet- en regelgeving 

 

 

Bedrijfs- fiscale adviezen

Doordat er gebruik kan worden gemaakt van de kennis van een belastingadviseur, kunt u van Administratiekantoor de Jong ongevraagd advies verwachten op het moment dat er wijzigingen en/of aanpassingen in de wet- en regelgeving gaan plaatsvinden. Hierdoor bent u in staat in te spelen op veranderingen en kunt u uw bedrijfsvoering hierop bijtijds aanpassen.

Hierin onderscheidt Administratiekantoor de Jong zich dan ook van andere kantoren.Vaak moeten ondernemers een adviesgesprek aanvragen bij hun boekhouder of accountant als zij merken dat er zaken binnen hun onderneming wellicht anders geregeld moeten worden. Hier zijn dan de nodige kosten mee gemoeid. Administratiekantoor de Jong gaat u pas een factuur sturen op het moment dat er daadwerkelijk werk voor u gedaan moet worden. 

De uitspraak: “een goede boekhouder verdient zichzelf terug” geldt in vele gevallen dan ook voor de klanten van ons kantoor.

Zakelijke dienstverlening

Wij bieden U verschillende zakelijke diensten zodat U als ondernemer kunt doen waar u goed in bent en met veel passie uw tijd aan besteed.

 

 

Aangifte inkomstenbelasting

Een belastingaangifte drijft veel ondernemers tot wanhoop. Iets wat geheel overbodig is, daar u nu een betaalbare oplossing in de vorm van een deskundige belastingadviseur heeft gevonden binnen ons administratiekantoor.

Administratiekantoor De Jong

Waar vind je nog een kantoor waar je zonder afspraak naar binnen kunt lopen?

 

 

Aangifte omzetbelasting

Wanneer de aangifte van uw omzetbelasting niet helemaal soepel verloopt, is het handig om gespecialiseerde hulp in te schakelen. Hiervoor kunt u terecht bij Administratiekantoor De Jong in Druten.

Wij bieden u hulp bij de aangifte omzetbelasting en nemen al uw zorgen uit handen. Administratiekantoor De Jong is een vertrouwd adres voor al uw financiële vragen!

Wilt u graag hulp bij de aangifte van uw omzetbelasting, neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan door de e-mail te sturen naar het adres info@administratiekantoordejong.nl.

 

 

 

 

Administratiekantoor de Jong is NOAB-gecertificeerd.

Administratiekantoor de Jong is aangesloten bij NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen). Dit is dé branchevereniging voor kantoren in de administratieve en fiscale dienstverlening die zich richten op zzp’ers en mkb’ers. Aangesloten leden staan zzp’ers en mkb’ers op een deskundige en vertrouwelijke wijze bij. Daarom dragen zij het NOAB-kwaliteitskeurmerk. Dit NOAB-keurmerk heeft tal van voordelen!

Kwaliteit van dienstverlening en advies

Kwaliteit vinden we belangrijk! De reglementen van NOAB waarborgen dat wij alleen lid kunnen blijven als wij onze kwaliteit en vakkennis bijhouden.

Actuele kennis

Als NOAB-lid zijn we verplicht om op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast zorgt NOAB geregeld voor informatie, scholing en ondersteuning van de leden op allerlei gebieden. Hierdoor is ons advies altijd actueel.


Sparringpartner

Daarnaast staan wij je met raad en daad bij en wordt je geholpen bij:

  • De aanvraag van kredieten en subsidies;
  • Het berekenen van kostprijs en uurtarief;
  • Het maken van kostprijsberekeningen;
  • Je loonadministratie en de juiste salarissen voor je personeel;
  • De koers en groeiplannen van je bedrijf.

Goede contacten

Als NOAB-kantoor hebben wij goede contacten met collega-kantoren, maar ook met de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, banken, verzekeraars en andere partijen.

Zekerheid

Wij verlenen onze diensten op NOAB-voorwaarden. Bij problemen kan een beroep worden gedaan op gratis conflictbemiddeling of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast hebben wij verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die zorgt voor schadeloosstelling bij verwijtbare fouten.

Klaar voor de toekomst

NOAB werkt nauw samen met de overheid en andere instanties aan nieuwe manieren van werken en nieuwe standaarden. NOAB-kantoren zijn daardoor klaar voor de toekomst. Wij verzekeren je van kwaliteit, vakmanschap én actuele kennis van zaken. Daarnaast staan wij je met raad en daad bij als sparringpartner.

NOAB-keurmerk

Zakelijke dienstverlening

Administratie

U bent als ondernemer natuurlijk liever bezig met uw vak, hetgeen waar u goed in bent en met veel passie uw tijd aan besteed. Echter de administratie moet ook worden bijgehouden en daar heeft u nu echt geen tijd meer voor. Al dat papierwerk ziet u eigenlijk niet zo zitten. Nu is het natuurlijk niet zo, dat wij u alles uit handen kunnen nemen. Is uw administratie een “schoenendoos” met bonnen en bankafschriften, kunnen wij daar een net geheel van maken, maar dat kost u onnodig veel geld en dat kan niet de bedoeling zijn. We begeleiden u in dit geval naar een goede opzet van de administratie zoals dat van een ondernemer wordt verwacht en wij doen de rest.​

Omzetbelasting

Iedere maand of ieder kwartaal worden de administraties bij ons verwerkt en de aangiften omzetbelasting gedaan. Tegelijkertijd vind een controle plaats en wordt de onderneming onder de loep genomen. Indien nodig vind er een analyse plaats en de probleem punten worden besproken met de ondernemer. Het bijhouden van een gedegen administratie is niet alleen een wettelijke verplichting voor u als ondernemer, maar kan u ook een hoop geld besparen indien dit op orde is.

Jaarrekening

Ieder jaar wordt de jaarrekening opgesteld en besproken met de ondernemer. De jaarrekening voldoet aan de daaraan gestelde wettelijke eisen. Tijdens de bespreking passeren verschillende onderwerpen de revue. Als ondernemer weet u na deze bespreking hoe uw bedrijf ervoor staat en kunnen eventueel stappen worden ondernomen om wijzigingen door te voeren m.b.t. de bedrijfsvoering, rechtsvorm, omzetverhogende tips, inkoop- en verkoopkosten, etc.

Aangifte inkomstenbelasting / premie Zorgverzekeringswet 

De aangifte inkomstenbelasting/premie zorgverzekeringswet is de afsluiting van een boekjaar voor een onderneming. Hierin worden alle onderwerpen aangegeven die bij u van toepassing zijn. Zo ook de digitale jaarrekening. Eventuele voorlopige aanslagen voor het volgend jaar kunnen worden aangepast aan de verwachtingen voor het volgend jaar.​

Tussentijdse check-up

We hebben service hoog in ons vaandel staan en vinden het dan ook belangrijk dat we op verschillende momenten van het jaar de fiscale- en bedrijfseconomische zaken van de onderneming in de gaten houden. U als ondernemer kunt er op vertrouwen dat er nauwlettend in de gaten wordt gehouden of alles boekhoudkundig en fiscaal nog op orde is.


Wie zijn wij

Elly de Jong F.A.

In 2001 ben ik als zelfstandig ondernemer gestart met administratiekantoor de Jong.
Sinds die tijd hebben veel ondernemers de weg gevonden naar ons kantoor.
Ik hou ervan om de ondernemer altijd persoonlijk te woord te staan en te luisteren naar zijn/haar wensen. We kunnen zelfs een dienstenpakket op maat aanbieden.
Door mijn certificering als Fiscaal Adviseur kunnen we heel veel zaken in eigen beheer regelen en hoeft er meestal geen externe partij bij gehaald te worden.
De NOAB certificering per maart 2019 is een kroon op ons werk. Dit kwaliteitskeurmerk betekent veel voor ons.
“Er gaat niets boven een tevreden klant”, daar haal ik mijn voldoening uit.

Francis Houweling

Mijn naam is Francis Houweling en ik werk sinds 1 november 2010 bij Administratiekantoor de Jong.
Sinds 1999 ben ik werkzaam als administratief medewerkster.
Ik ben begonnen op de administratie bij een autobedrijf, ik heb jarenlang de boekhouding van een meubelfabriek verzorgd en op de financiële afdeling van een metaalverwerkingsbedrijf gewerkt voordat ik bij Elly de Jong pas echt op mijn plekje terecht kwam.

Mijn werkzaamheden bestaan uit: het verwerken en controleren van administraties, het verzorgen van aangiften BTW/ICP, voorbereidende werkzaamheden voor de jaarrekeningen, het beheren van relaties en het onderhouden van contacten met derden.

Rina van Sommeren

Mijn naam is Rina van Sommeren en ik ben sinds 5 maart 2018 in dienst bij Administratiekantoor de Jong.

Ik ben al 16 jaar werkzaam als administratief medewerkster. Cijfers blijven me boeien. Toen onze kinderen naar school gingen ben ik al begonnen met administratief werk. Ik ben toen ook weer aan de studie begonnen. Dit heeft de basis gelegd voor het niveau waar ik nu op zit. Een hele uitdaging, maar wel een leuke.

Ik werk met plezier bij Administratiekantoor de Jong, leuke collega’s en de laagdrempeligheid voor de klanten spreekt me zeer aan.

Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: het verwerken en controleren van administraties, het verzorgen van aangiften BTW/ICP en IB, het opstellen van jaarrekeningen, het onderhouden van contacten met klanten.

Waar vind je nog een kantoor waar je zonder afspraak naar binnen kunt lopen?

Onze pijlers zijn gericht op ondernemers in het MKB, die gebaat zijn bij een laagdrempelig kantoor waar service hoog in het vaandel staat en waar de deur altijd open staat. Een vast aanspreekpunt en een kantoor waar iedereen weet wie je bent.
“Je kunt wel roepen dat je laagdrempelig bent, maar om het ook daadwerkelijk te zijn is een ander verhaal”.
Wij doen er alles aan om dit voor onze klanten waar te maken.

TOT SLOT BIEDEN WIJ:

PERSOONLIJKE SERVICE TEGEN EEN BETAALBARE PRIJS

Wilt u meer weten? 

Email: info@administratiekantoordejong.nl 

Tel: 0487-506512 

Wij staan U tijdens een vrijblijvend gesprek graag te woord. 
Elly de Jong FA

Contact

Adres

Waalstaete
Kerkeland 9
6651 KN Druten

Neem contact op

Telefoon : 0487-506512

Email : info@administratiekantoordejong.nl

Openingstijden

Maandag-Donderdag 08:30 – 17:00

Vrijdag 08:30 – 15:00

s’avonds op afspraak

Volg ons